Minato city Course

Let's take a stroll around Shirokane-Takanawa !

Route Map of Minato city Course